Τύποι ελαιόλαδου

Οι αρχαίοι Έλληνες διαχώριζαν το ελαιόλαδο σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ποιότητας, το “ομφάκινον” που ήταν λάδι με άριστη ποιότητα που προερχόταν από αγουρωπές ελιές χωρίς ξεθέρμισμα. Αμέσως επόμενο ήταν το λάδι “δεύτερον γεύματος” που ήταν καλής ποιότητας λάδι και τελευταίο το “χυδαίον έλαιον” που προερχόταν από υπερώριμες ή χτυπημένες ελιές και ήταν κατώτερης ποιότητας. Σήμερα, δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ποιότητα του ελαιόλαδου που απολαμβάνουμε και οι ειδικοί προτείνουν να δίνουμε μεγάλη σημασία στην τυποποίηση ενός ελαιόλαδου, κάθε λέξη στην ετικέτα του έχει συγκεκριμένο νόημα και σκοπό.

Παρθένα Ελαιόλαδα

Εξαιρετικό (έξτρα) Παρθένο Ελαιόλαδο
Η οξύτητά του δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g (0,8%) και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Στην συσκευασία του θα πρέπει να αναγράφεται: «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ ευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους». Έχει άμεμπτη γεύση και οσμή και είναι ιδανικό για σαλάτες και σάλτσες.

Παρθένο Ελαιόλαδο
Η οξύτητά του δεν υπερβαίνει το 2,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Στην συσκευασία του θα πρέπει να αναγράφεται: «Ελαιόλαδο που παράγεται απ’ ευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους». Έχει άμεμπτη γεύση και οσμή και είναι ιδανικό για μαγείρεμα.


Ελαιόλαδο Λαμπάντε
Η οξύτητά του είναι μεγαλύτερη του 2,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Μπορεί να έχει κακή γεύση και οσμή. Είναι ακατάλληλο για κατανάλωση ως έχει και προορίζεται για εξευγενισμό ή αλλιώς ραφινάρισμα ή και για βιομηχανική χρήση.

Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο
Λαμβάνεται από τον εξευγενισμό παρθένων ελαιολάδων ενώ η οξύτητά του δεν υπερβαίνει το 0,3 % και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα
Λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιολάδου και παρθένων ελαιολάδων, αποκλείοντας το λαμπάντε με οξύτητα μικρότερη του 1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Στην συσκευασία του θα πρέπει να αναγράφεται: «Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές»


Πυρηνέλαια

Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς, κατόπιν επεξεργασίας με διαλύτες ή με φυσικά μέσα ή είναι το έλαιο που αντιστοιχεί, με εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε ελαιόλαδο Λαμπάντε.

Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται από τον εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνελαίου, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 0,3% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Για τα πυρηνέλαια, στην συσκευασία τους θα πρέπει να αναγράφεται: «Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από την επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που έχουν παραχθεί απ’ ευθείας από τις ελιές» ή «Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απ’ ευθείας από ελιές».

Διαβάστε το επόμενο: Τρόπος παρασκευής